Aho osasuna
era erraz eta
erosoan.

IOB-a hortz-Klinikan zure aho osasunaz arduratzen gara eta ez dugu nahi tratamenduaren kostea arazoa izatea. Horregatik erreztasun ekonomikoak eskeintzen ditugu zure neurrira.
Irribarre egitea ez delako hainbeste kostatzen, erakuts ezazu zure 
irribarrerik onena

* Finantziarioa zure neurrira

* Deskontua Goiz ordaintzeagatik